เชียงรายคอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทความ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กรณีฉุกเฉินที่ต้องแก้ก่อนเครื่องพัง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน หรือเ...

 อาการ เครื่องติด จอไม่ติด

อาการ เครื่องติด จอไม่ติด

ถ้าวันดีคืนดี เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเครื่องเปิดติด ไฟติด พัดลมหมุน แต่ดันไม่มีภาพขึ้นที่จอ คงเป็นฝันร้ายของใครหลายคนแน่ๆ ยิ่งถ้าต้องรีบ...