เชียงรายคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างการคอนฟิกเราเตอร์ CISCO WIRELESS เพื่่อศึกษา

ตัวอย่างการคอนฟิกเราเตอร์ CISCO WIRELESS เพื่่อศึกษา
ตัวอย่างการคอนฟิกเราเตอร์ Cisco ใช้กับ Leased Line (LAN เป็น IP ปลอม)


ตัวอย่างนี้ LAN ใช้ Private IP (จึงจำเป็นต้องทำ NAT) และมีการทำ DHCP
LAN IP : 192.168.1.0/24
WAN IP : 202.129.50.240/30

กำหนด FastEthernet0 เป็น 192.168.1.1  255.255.255.0
กำหนด Serial0 เป็น 202.129.50.242  255.255.255.252

Speed : 128 Kbit
Encapsulation : PPP (ถ้าต้องต้องการเป็น hdlc ไม่ต้องกำหนดก็ได้ครับ เพราะเป็นค่า default อยู่แล้ว)

การคอนฟิกมีขั้นตอนทั้งหมดดังนี้ :
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ตั้งชื่อของเราเตอร์ชื่อว่า "itwizard"
Router(config)#hostname itwizard

ตั้ง Password สำหรับความปลอดภัย (enable) เป็น cisco
itwizard(config)#enable password cisco

กำหนดให้การเชื่อมต่อสาย console มีการถาม username และ password โดยให้ใช้ user แบบ local (username ที่เพิ่มโดยใช้คำสั่ง username)
itwizard(config)#line console 0
itwizard(config-line)#login local
itwizard(config-line)#exit

เปิด Port telnet โดยเมื่อมีการ telnet กำหนดให้ใช้ username แบบ local  (username ที่เพิ่มโดยใช้คำสั่ง username)
itwizard(config)#line vty 0 4
itwizard(config-line)#login local
itwizard(config-line)#exit

เพิ่ม username ชื่อว่า "itwizard" โดยมี password เป็น "cisco"
itwizard(config)#username itwizard password cisco

กำหนด name-server เป็น 2 ตัว
itwizard(config)#ip name-server 202.129.16.69 202.129.27.134

คอนฟิกค่าของ Serial0
itwizard(config)#int s0
itwizard(config-if)#description itwizard  # กำหนด description ให้กับ Serial0 เป็น "itwizard"
itwizard(config-if)#ip address 202.129.50.242 255.255.255.252
itwizard(config-if)#bandwidth 128
itwizard(config-if)encapsulation ppp
itwizard(config-if)#no shut
itwizard(config-if)#exit

คอนฟิกค่าของ FastEthernet0
itwizard(config)#int f0
itwizard(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
itwizard(config-if)#no shut
itwizard(config-if)#exit

กำหนด default route โดยชี้ไปยัง WAN IP ฝั่งตรงข้าม
itwizard(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.129.50.241

คอนฟิกการจ่าย IP อัตโนมัติ (DHCP)
itwizard(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.10  #ห้ามจ่าย ip 192.168.1.2 - 10 ให้กับ client
itwizard(config)#ip dhcp pool network1
itwizard(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
itwizard(dhcp-config)#domain ipwizard
itwizard(dhcp-config)#dns-server 202.129.16.69 202.129.27.134
itwizard(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
itwizard(dhcp-config)#lease 30
itwizard(dhcp-config)#exit

การทำ NAT
itwizard(config)#int f0
itwizard(config-if)#ip nat inside
itwizard(config-if)#exit
itwizard(config)#int s0
itwizard(config-if)#ip nat outside
itwizard(config-if)#exit
itwizard(config)#ip nat inside source list 7 interface serial0 overload
itwizard(config)#access-list 7 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
itwizard(config)#exit

บันทึกข้อมูล
itwizard#wr mem

หมายเหตุ

เมื่อใช้คำสั่ง sh run จะได้คอนฟิกทั้งหมดดังนี้ :

itwizard#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1037 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname itwizard
!
enable password cisco
!
username itwizard password 0 cisco
ip subnet-zero
!
!
ip name-server 202.129.16.69
ip name-server 202.129.27.134
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.10
!
ip dhcp pool network1
     network 192.168.1.0 255.255.255.0
     domain-name itwizard.info
     dns-server 202.129.16.69 202.129.27.134
     default-router 192.168.1.1
     lease 5
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 speed auto
!
interface Serial0
 bandwidth 128
 ip address 202.129.50.242 255.255.255.252
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 no fair-queue
!
ip nat inside source list 7 interface Serial0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.129.50.241
no ip http server
!
!
access-list 7 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
!
line con 0
 login local
line aux 0
line vty 0 4
 login local
!
no scheduler allocate
end
ลองศึกษาดูนะครับไม่อยากเกินไป และยังใช้ใด้ผลครับ

chiangraicom

บทความต่างๆในเว็บเป็นประสบการณ์ล้วนๆแอดมินเขียนใว้เป็นวิทยาทานสำรับมือใหม่เรื่องบางเรื่องอาจเก่าแล้วก็ปรับเอาเองนะครับ Facebook & chiangraicom.in.th

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...