เชียงรายคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อัตราใหม่ รางวัลนำจับยาบ้า!เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

อัตราใหม่ รางวัลนำจับยาบ้า!เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

ยาบ้า ยาเสพติดล้นบ้านล้นเมือง จับกันทีเป็นล้านๆเม็ด กระทรวงยุติธรรมประกาศอัตราจ่ายเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในคดี...