เชียงรายคอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
ทางออกสำหรับปัญหาบัญชีโฆษณา facebook ถูกระงับ

ทางออกสำหรับปัญหาบัญชีโฆษณา facebook ถูกระงับ

ทางออกสำหรับปัญหาบัญชีโฆษณา facebook ถูกระงับ ลงโฆษณาอยู่ดีๆ บัญชีโฆษณาก็ถูกระงับเฉยเลย ไม่มีการแจ้งเตือนหรือบ่อกสาเหตุใดๆ คุณอาจได้รับข...